Geen objecten gevonden

Vernieuwing Stadshart

Bekijk de  informatie over de vernieuwing van het stadshart op de facebookpagina: Samen Bouwen aan Den Helder

Bekijk in de virtuele tour  (VR tour) de plannen in het Stadshart. Bij projecten kunt u van diverse projecten gedetailleerde informatie bekijken.

Aanleiding

In opdracht van het ministerie VROM en op verzoek van de gemeente Den Helder, heeft het Team Deetman/Mans in 2010 onderzoek uitgevoerd naar de achterliggende oorzaken van negatieve demografische ontwikkelingen in Den Helder en de omliggende regio. Dit onderzoek leidde tot de volgende adviezen van het Team:

 1. Kies voor het realiseren van de economische potenties van de haven van Den Helder,
  zoals beschreven in het rapport en zoek daarvoor een sterke en gezaghebbende
  partner
 2. Het kiezen geldt voor alle betrokken publieke partijen: rijk, provincie, gemeente en
  buurgemeenten. Stroomlijn het beleid en voeg de daad bij het woord.
 3. Maak de herstructurering en de uitbouw van de haven tot absoluut speerpunt van
  beleid
 4. Zet de voorgenomen plannen voor de herstructurering van het centrum en de
  aansluiting met het havengebied door
 5. Geef ruimte voor de ontwikkeling van enkele excellente woonmilieus om het beeld van
  Den Helder als aantrekkelijk woonstad te doen ontstaan
 6. Zet in op de verdere ontwikkeling van kennisconcentratie rondom het maritieme cluster
  en bouw de innovatiekracht rondom de off shore verder uit
 7. Zet als gemeente samen met de buurgemeenten in op regionale samenwerking. Zet
  een eerste stap door het opstellen van een gezamenlijke regionale visie voor de regio
  Kop van Noord Holland, waarin Den Helder de lead neemt.
 8. Zet als gemeente in op intensieve samenwerking met alle betrokken organisaties ter
  versterking van het voorzieningenniveau.

Dit onderzoek is de basis geweest voor de gemeentelijke Visie 2020. Aansluitend op de gemeentelijke Visie 2020 investeren wij in verbetering van de fysieke en sociale structuur van de wijken. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke woon-, werk- en leefstad. In het bijzonder voor jonge hoog opgeleiden die een rol kunnen spelen bij de keer van de krimp. Voor ons ligt de focus daarbij op het gezichtsbepalende Stadshart én op de afronding van de herstructurering van Nieuw Den Helder. De komende jaren verwachten wij in het Stadshart veel te investeren, maar ook in Nieuw Den Helder zal geïnvesteerd worden. Het zwaartepunt voor het opvangen van de krimp ligt in Nieuw Den Helder.

Bekijk de virtuele tour

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden